پژوهشگر برگزیده سال گذشته استان خراسان رضوی پیشنهاد داد: بودجه ای از سوی رییس جمهور به طور ویژه برای توسعه پژوهشی کشور اختصاص یابد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، عبدالرضا خزاعی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه و تشویق افراد برتر پژوهش ها می تواند در ایجاد انگیزه برای پژوهشگران در راستای گسترش فعالیت های پژوهشی موثر باشد.
وی نفس برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی را در آشنایی پژوهشگران با تحقیقات جدید انجام شده، تبادل اطلاعات میان آنان و مشاهده به بار نشستن تلاش یكساله خود و در نتیجه توسعه پژوهشی خراسان رضوی، بسیار موثر دانست.
پژوهشگر برگزیده سال گذشته هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی قوانین اداری را در همكاری و مساعدت نهادها برای اجرای امور پژوهشی، تحقیقاتی مشكل ساز عنوان كرد و افزود: در بخش دولتی به علت وجود قوانین متعدد و ارجاع پژوهش ها برای تخصیص بودجه، به ویژه در رده های پایین اداری حمایت شایسته ای صورت نمی گیرد.
خزاعی استقبال بخش خصوصی از طرح های پژوهشی را نسبت به بخش دولتی بیشتر عنوان كرد و گفت: بخش خصوصی توان جذب و حمایت بیشتر و بهتری برای طرح های پژوهشی نسبت به بخش دولتی دارد و علت این مساله تصمیم گیری سریع و بدون اتلاف وقت برای حمایت از پژوهش موردنظر است.
شایان ذكر است عبدالرضا خزاعی با عنوان طرح اضافه كردن 3 رقم جدید سیب زمینی به ارقام صادراتی كشور، از پژوهشگران برگزیده سال گذشته هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی است.

منبع : اکسیر پارک علم و فناوری خراسان به نقل از روابط عمومی استانداری