برای حضور در نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی 500 مقاله علمی در قالب پوستر به دبیرخانه کمیته علمی ارسال شده است.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، دکتر جلیل توکل افشار دبیر كمیته علمی ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی عنوان كرد: بالغ بر 500 مقاله پوستر در كمیته علمی دریافت شده كه 242 مورد از این تعداد در رشته های متفاوت پذیرفته است.
وی ادامه داد: از بین 242چکیده پوستر پذیرفته شده، 119 پژوهش کشاورزی، 11 پژوهش علوم پایه، 37 پژوهش فنی-مهندسی، 23 پژوهش پزشكی و پیراپزشكی و 38 پژوهش مربوط به حوزه علوم انسانی می باشد.
توكل افشاری شاخص های انتخاب پوستر برتر را محتوا و ظاهر ارایه عنوان و تصریح كرد: 5 گروه داوری برای انتخاب پوستر در حال فعالیت هستند و زمان داوری برای هر پوستر بین 5 تا 7 دقیقه است.
دبیر كمیته علمی ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی گفت: ارزیابی کمیسیون غرفه و ایده برتر این کمیته نیز در 4 گروه دانشگاه و مراكز علمی، صنایع، سازمان‌های اجرایی و نوآوران و مراكز روستایی انجام خواهد شد.
وی گفت: متولی نحوه ارزیابی غرفه و ایده برتر دانشگاه و مراكز علمی جهاد دانشگاهی، شرکتها و مراکز پژوهشی بخش صنایع، اداره كل صنایع و معادن استان سازمان های اجرایی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد و نوآوران و مراكز رشد پارك علم و فناوری خراسان رضوی می باشند./

منبع : اکسیر پارک علم و فناوری خراسان به نقل از روابط عمومی استانداری