وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اعتبارات مطلوبی به پژوهشگاه وزارتخانه اختصاص داده شده و براساس این اعتبارات اقدامات مؤثری به پشتوانه پژوهش انجام می شود.

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار موج با بیان این مطلب اظهار داشت: پژوهشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعال بوده و تعداد گروه ها و پژوهشکده ها افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: تمام فعالیت ها باید مبتنی بر کار تحقیقاتی انجام شود و از کارهای سطحی و بی تأثیراجتناب گردد.
وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: معتقدم باید به واسطه پژوهش کارهای جدی و عمیقی صورت بگیرد تا این فعالیت ها ماندگار شود.
وی خاطرنشان کرد: در سفرهای استانی برای انجام هر کاری مدت ها مطالعه، بحث و همفکری می شود تا تصمیمی صورت گیرد.
دکترحسینی ادامه داد: در سفر اخیر به استان مرکزی قرار شد بنیادی به نام بنیاد بین المللی امام خمینی(ره) راه اندازی شود. راه اندازی این بنیاد و برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری امام(خمینی ره) به پشتوانه فکری و ماه ها تحقیق و پژوهش بوده است.
وی ادامه داد: اکثر نیروهای حاضر در وزارتخانه غالبا از نیروهای دانشگاهی هستند و وزارتخانه به این مسأله توجه دارند و در استان ها هم این امر تأکید فراوان شده است.