ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری در نظر دارد در راستای معرفی توانمندی های پژوهشی کشور و توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش همچون سالهای گذشته با حضور و مشارکت گسترده وزارتخانه ها ،دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی و پارکهای علمی و فناوری ویژه برنامه های مختلفی را در قالب جشنواره پژوهش و فناوری از تاریخ 4 الی 9 دی ماه یال جاری در محل مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود. نوآوران گرامی دارای طرح خاتمه یافته در مرکز نوآوری می توانند در صورت تمایل به مشارکت با مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان تماس حاصل نمایید.