اولین نمایشگاه مجازی کشور با حضور شهردار تهران در سالن کنفرانس برج میلاد افتتاح شد. به گزارش ستاد خبری سومین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری ، اولین نمایشگاه الکترونیک شهر تهران همزمان با برگزاری جشنواره پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری رونمایی شد و در 20 دستگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

به گزارش ستاد خبری سومین جشنواره پژوهش و نوآوری، 20 دستگاه در ورودی سالن اصلی نشست های علمی جشنواره پژوهش و نوآوری، نمایشگاه الکترونیک با حضور دستاوردهای شهرداری تهران به همراه دستاوردهای شهرداری های 9 استان کشور به نمایش گذاشتند.
این نمایشگاه پژوهش¬های انجام شده در شهرداری های قم، همدان، رشت، اصفهان، سیستان و بلوچستان، شیراز، اهواز و قزوین به همراه پژوهش شهرداری تهران به نمایش  گذاشته است.
همچنین 10 دستگاه لب تاب که متصل به LCD است ، در این نمایشگاه در دسترس عموم قرار گرفته است.