ماموریت‌ها و اهداف

« مدیریت کلان امر پژوهش و تولید دانش اسلامی در سطح کشور»

سیاست‌ها

 1. حمایت از توسعه تحقیقات كاربردی؛

 2. ارتقای بهره‌وری و بازدهی بخش‌های علمی- پژوهشی؛

 3. حمایت از گسترش فضای آزاداندیشی، نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و اهتمام به پاسخ‌گویی به مسایل و شبهات؛

 4. به كارگیری ابزارهای حمایتی و تشویقی در امر سامان‌دهی و افزایش كارآمدی پژوهش‌گران، واحدهای پژوهشی و محصولات علمی؛

 5. اهتمام به بهره‌گیری حداكثری از ظرفیت ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر سامان‌دهی واحدها، نشریات انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزه؛

 6. اهتمام به فعالیت‌رسانی ظرفیت‌های بالقوه پژوهشی حوزه علمیه؛

 7. اهتمام به گسترش فرهنگ پژوهش، آموزش پژوهش و فعالیت‌های پژوهشی در مدارس و مناطق از طریق تأسیس و توسعه معاونت‌های پژوهشی؛

 8. تقویت و رشد ارتباطات و همكاری‌های علمی- پژوهشی درون و برون‌حوزوی و برقراری همكاری مؤثر با مراكز علمی- پژوهشی جهان اسلام؛

 9. گسترش اطلاع‌رسانی علمی- پژوهشی حوزه بر اساس اولویت‌ها و ضرورت‌ها؛

 10. حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای پژوهشی، انجمن‌ها، نشریات و قطب‌های علمی و كرسی‌های نظریه‌پردازی؛

 11. توسعه ارتباط با دستگاه‌های اجرایی كشور در راستای اجرای وظایف معاونت؛

 12. گسترش فرهنگ بهره‌گیری پژوهش‌گران از فن‌آوری‌های نوین؛

شرح وظایف

 1. طراحی و استقرار نظام جامع پژوهشی حوزه و به‌سازی مستمر آن؛

 2. سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی مؤلفه‌های نظام پژوهشی حوزه و نظارت بر حسن اجرای آن؛

 3. انجام مطالعات به منظور مدیریت تولید و توسعه دانش اسلامی؛

 4. تشكیل شورای پژوهش؛

 5. تعیین استانداردها و تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط؛

 6. نیازسنجی پژوهشی حوزه‌های علمیه؛

 7. برنامه‌ریزی به منظور ایجاد هماهنگی در امور پژوهش‌های دینی كشور؛

 8. برنامه‌ریزی فعالیت‌های پژوهشی مدارس و مراكز براساس مصوبات شورای عالی؛

 9. نقد، بررسی، اصلاح، به‌سازی، تألیف و تدوین متون درسی حوزه‌های علمیه در چارچوب برنامه‌ریزی متون درسی و کمک درسی و سفارش معاونت آموزش؛

 10. برنامه‌ریزی و ساماندهی امور مرتبط به انتشارات حوزه علمیه از طریق تأسیس مرکز انتشارات حوزه علمیه؛

 11. ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش و تولید دانش در حوزه‌های علمیه؛

 12. پشتیبانی، ارائه خدمات علمی و اطلاع‌رسانی در امر پژوهش؛

 13. تجلیل از واحدهای پژوهشی، پژوهشگران و مدیران پژوهشی حوزوی و معرفی آثار پژوهشی برتر حوزه‌های علمیه؛

 14. برنامه‌ریزی جهت ایجاد فرصت‌های مطالعاتی برای طلاب، اساتید و ... .؛

 15. ایجاد هماهنگی بین معاونت‌های پژوهش مراکز و مناطق؛

 16. ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاه‌های علمی- پژوهشی در سطح ملی و فراملی؛

 17. همکاری با معاونت آموزش در تعیین استانداردها، شاخص‌ها و موضوع‌شناسی پایان‌نامه‌های تحصیلی؛

 18. ساماندهی تولیدات و محصولات علمی و فرهنگی حوزوی؛

 19. هماهنگ‌سازی مراکز پژوهشی حوزوی؛

 20. ساماندهی امور پژوهشگران حوزه علمیه؛

 21. مدیریت جذب و ساماندهی اعضاء هیأت علمی پژوهشی مدارس و مراکز؛

 22. برنامه‌ریزی در جهت تأسیس، توسعه و تقویت انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزوی؛

 23. طراحی و استقرار نظام نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی مدارس و مراکز حوزوی؛

 24. تخصیص اعتبارات پژوهشی میان مناطق و مراکز؛

 25. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه و پیشنهاد به مدیر حوزه علمیه؛

 26. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد به صورت دوره‌ای و موردی و ارائه به مدیر حوزه علمیه؛

 27. انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر حوزه علمیه؛