از سایت معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در نمایشگاه امسال هفته پژوهش خراسان رضوی رونمایی می شود.
به گزارش ستاد خبری هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی، غلامرضا جلالی معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار داشت: برگزاری موفق نمایشگاه هفته پژوهش، نیازمند نمایش پروژه ها و فعالیت های جدیدی است كه بتواند ایده ای ناب و جدید را در ذهن افراد به وجود آورد.
وی خاطرنشان كرد: امتیازبندی هایی كه در انتخاب طرح ها و پژوهش ها انجام می شود، باید با روش منطقی صورت گیرد و از كسانی كه به شایستگی در نمایشگاه حاضر بوده اند، می بایست تقدیر ویژه ای صورت پذیرد تا برای سنوات آتی آمادگی و انگیزه بیشتری برای حضور در نمایشگاه داشته باشند.
معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص همكاری بخش های دولتی با پژوهشگران، بیان داشت: باید بین بخش دولتی و پژوهشگران نهاد نظارتی ایجاد شود تا بتواند به كل پروژه ها نظارت داشته و از این طریق از كارهای تكراری جلوگیری شود و پروژه هایی در اولویت قرار گیرند كه با نیازهای ضروری کشور مرتبط هستند.
برگزیده سال گذشته نمایشگاه هفته پژوهش خراسان رضوی با بیان اینکه در نمایشگاه امسال نیز حضور فعال خواهد داشت، اعلام کرد: در این نمایشگاه از سایت معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با عنوان سامانه مدیریت دانش «معانی» رونمایی خواهد شد.
شایان ذكر است غلامرضا جلالی با ارایه پروژه پژوهشی «مشاهیر مدفون در حرم رضوی» از برگزیدگان سال گذشته نمایشگاه هفته پژوهش خراسان رضوی بوده است./

منبع : اکسیر پارک علم و فناوری خراسان به نقل از روابط عمومی استانداری