مدیریت محترم ، کارفرمای ارجمند و پژوهشگر گرامی ،
با اهدای سلام و تحیات
احتراماً ، بدینوسیله از جنابعالی جهت حضور در نمایشگاه هفته پژوهش و بازدید و آشنایی با دستاوردهای پژوهشی و فناوری در پارک علم و فناوری خراسان رضوی دعوت بعمل می آید.
مقدم شما را در بخش اختصاصی امور مؤسسات و شرکت های همکار پارک در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران گرامی می داریم.

زمان نمایشگاه و ساعات بازدید : 
چهارم دیماه 1389 لغایت نهم دیماه 1389

 

افتتاحیه : روز شنبه چهارم دیماه 1389

 

اختتامیه : روز پنجشنبه نهم دیماه 1389

مكان : مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران ، مجموعه غرفه های پارک علم و فناوری خراسان رضوی