دبیر کمیته علمی ستاد گرامیداشت پژوهش و فناوری خراسان رضوی از انتخاب طرح ایده پژوهش برتر در نمایشگاه امسال هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی برای اولین بار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، دکتر جلیل توکل افشاری اظهار داشت: بر اساس تصمیم‌گیری های کمیته برگزاری همایش تصمیم بر آن شد كه امسال ایده های پژوهشی كه در قالب طرح تحقیقاتی اجرا شده و یا به صورت پیشنهاد به سازمان ارایه شده اند، مورد ارزیابی قرار گرفته و به برترین های این ایده ها، جوایزی اهدا شود.
وی داوری ایده های ارایه شده را همزمان با برپایی نمایشگاه اعلام کرد و افزود: اطلاع رسانی برای دریافت ایده های پژوهشی برتر از طریق سایت كمیته علمی و همچنین از سوی كمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی انجام شده است.
دکتر توکل افشاری با اشاره به اینكه موضوعاتی امکان شركت در این طرح را داشتند كه شرایط شركت در بقیه رقابت ها را نداشته باشند، افزود: داوری این طرح ها براساس سطح استفاده از نتایج طرح و نیز سطح تایید كننده آن طرح صورت می گیرد و چندین ایده به عنوان ایده برتر انتخاب می شود.
دبیر کمیته علمی ستاد گرامیداشت پژوهش و فناوری خراسان رضوی زمان اعلام نتایج داوری طرح ایده پژوهش برتر را مراسم پایانی و همزمان با معرفی برگزیدگان دیگر بخش ها عنوان کرد./