مسوول امور مخترعان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان رضوی از حضور حداقل 10 قشر بسیج در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی اسدی زرمهری اظهار داشت: امسال شاهد حضور فعال قشرهای مختلف بسیج از جمله بسیج اساتید، دانشجویی، مهندسی، پزشكی، دانش آموزی، جامعه زنان، هنرمندان، طلاب و خانه نخبگان بسیج در نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی هستیم.
وی افزود: هر یک از گروه های ذکر شده با بیش از پنج اختراع توانمندی های خود را در نمایشگاه امسال به نمایش گذاشته اند.
اسدی همچنین از حضور 110 مخترع سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان رضوی در غرفه این سازمان خبر داد.
مسوول امور مخترعان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان رضوی تصریح كرد: در این غرفه اختراعاتی نیمه صنعتی، تجاری سازی شده و یا در مرحله نمونه سازی مورد حمایت این سازمان به نمایش گذاشته شده است.
اسدی خاطرنشان كرد: افراد شركت كننده در غرفه امور مخترعان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان رضوی مخترعانی هستند كه در نمایشگاه های داخلی و یا خارج از کشور موفق به کسب مدال شده اند.
وی اعلام كرد: طی روز پایانی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی بیش از 10 طرح پژوهشی شاخص توسط این غرفه مورد تجلیل قرار گرفت.
مسوول امور مخترعان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان رضوی در خصوص معیارهای انتخاب طرح برتر پژوهشی اظهار داشت: نوآوری، صرفه اقتصادی، مورد نیاز بودن طرح پژوهشی برای جامعه و كشور از جمله شاخصه‌هایی است كه كمیته ارزیابی طرح های پژوهشی در انتخاب طرح برتر در نظر گرفته است.
اسدی گفت: فضایی به مساحت 800 مترمربع پذیرای مخترعان فعال این سازمان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری امسال است.
وی گفت: همزمان با برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش فناوری خراسان رضوی و به منظور بهره مندی مخترعان از مسایل و موضوعات مختلف پژوهشی، كارگاه های آموزشی به صورت رایگان برگزار شد.
مسوول امور مخترعان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری خراسان رضوی همچنین از چاپ كتاب دستور العمل های ثبت اختراعات، قوانین اختراعات و بانك های حامی مخترعان به منظور خدمات دهی به پژوهشگران استانی در نمایشگاه سال جاری خبر داد.
اسدی در خصوص تسهیلات بانك های حامی مخترعان، اظهار داشت: یك طرح پژوهشی پس از ارزیابی توسط كارشناسان كمیته ارزیابی و تایید این سازمان، می تواند از بانك ها و موسساتی طرف قرارداد این سازمان تسهیلات دریافت نماید./