رییس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی از برگزاری چندین نشست تخصصی این سازمان همزمان با هفته پژوهش و فناوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، حسین احمدی اظهار داشت: برپایی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری فرصت خوبی برای تبادل اطلاعات و بررسی یافته ها و پژوهش های علمی میان كارشناسان حوزه های مختلف به ویژه صنایع و معادن است.
وی افزود: برگزاری دو نشست علمی، تخصصی از جمله برنامه های غرفه سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی در نمایشگاه امسال است.
رییس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی تصریح كرد: مولدهای جدید برق، طرح بازیافت سرما و گرما به منظور ارتقای بهره وری و بازدهی انرژی و همچنین مدیریت بهره وری و اعطای مجوز صنعتی به واحدهای صنعتی موضوعات مورد بررسی در این گردهمایی ها بودند.
احمدی با اشاره به افزایش حجم اجرای طرح های پژوهشی كشور در سال های اخیر، خاطر نشان كرد: ادامه و شتاب روند توسعه علمی پژوهشی كشور، مستلزم اختصاص اعتبار و بودجه كافی برای پاسخگویی به ظرفیت های موجود در بخش پژوهش كشور است.
وی اظهار امیدواری كرد با هدفمند شدن یارانه ها، قسمت عمده ای از منابعی كه پیش از این صرف یارانه ها می شد، آزاد سازی شده و بركات آن در اصلاح ساختار اقتصادی كشور و به ویژه تخصیص بودجه به حوزه هایی مانند پژوهش دیده شود./