رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی گفت: توسعه تجارت الكترونیك باعث افزایش كیفیت زندگی در سطح جامعه می شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، مهندس عیسی نجفی در سمینار چالش ها و موانع كنونی توسعه دولت الكترونیك و تجارت الكترونیك در ایران که شب گذشته در حاشیه نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: تجارت الكترونیك عبارت از كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقای كارایی، اثر بخشی در تولید، خدمات یا كالا است.
وی افزود: تاریخچه دولت الكترونیك و تجارت الكترونیكی به سال 1381 در ایران برمی گردد كه متولی آن معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و متولی تجارت الكترونیك در كشور وزارت بازرگانی بوده است.
نجفی ملزومات استقرار تجارت الكترونیك را شرایط و عوامل مساعد محیطی و ویژگی های مناسب در ساختار بنگاه ها و سازمان های فعال بیان داشت.
وی در خصوص مشكلات عمده رشد تجارت الكترونیك در كشورهای در حال توسعه، گفت: عدم امنیت اطلاعات و فقدان پوشش های قانونی در ارتباط با معاملات تجاری و مالی از مشكلات عمده رشد تجارت الكترونیك می باشد.
رییِس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی موانع توسعه تجارت الكترونیك را در چهار حوزه فنی تكنیكی، علمی، برنامه ای و بودجه ای و قوانین و مقررات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عنوان كرد.
نجفی تصریح كرد: در حوزه علمی، مراكز علمی و دانشگاهی باید اهتمام ویژه ای برای تربیت متخصصان در امر توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباط نسبت به فعالیت های گذشته داشته باشند.
وی اظهار داشت: در حوزه فنی تكنیكی باید بخش خصوصی متخصص و فعال داشته باشیم كه آنها در سایه دسترسی به فن آوری جدید در قالب تولید یا خرید بتوانند نیازهای توسعه دولت الكترونیك و تجارت الكترونیك را پاسخ گو باشند.
نجفی گفت: به نظر می رسد برای استقرار دولت الكترونیك و تجارت الكترونیك، باید مراكز داده و سیستم‌های پیشرفت امنیت اطلاعات تقویت شود.
وی فعالیت های انجام شده فرهنگی را برای فرهنگ سازی تجارت الكترونیكی در سطح جامع در حد كفایت ندانست و افزود: رسانه های جمعی باید بخش قابل توجهی از فعالیت های روزمره شان را به این مقوله اختصاص دهند.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی خاطرنشان كرد: در حوزه برنامه ای و بودجه ای باید سرمایه گذاری مناسب و كافی در جهت پروژه‌های توسعه ای تجارت الكترونیك و دولت الكترونیك شود و با مبالغ پایین قادر به رسیدن هدف اصلی یعنی استقرار مناسب این فن آوری نخواهیم بود./