نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایشگاه پژوهش و فناوری زمینه بروز استعدادهای پژوهشگران را فراهم می کند.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، عفت شریعتی در مراسم افتتاح نمایشگاه پژوهش و فناوری استان با بیان این مطلب گفت: تاکید امامان معصوم و دین مبین اسلام همواره بر توجه خاص علم و دانش بوده است.
وی افزود: وجود دانشمندان, ادبا, فضلا و شعرای بزرگ, نامور بیانگر استعداد فراوان ایرانیان گذشته با همه سختی ها, تنگناها, فتنه دشمنان خارجی و ناآگاهی برخی از عوامل داخلی تحقیق و پژوهش ادامه پیدا کرد به طوری که در حال حاضر شاهد رشد و پیشرفت علمی جوانان و دانشمندان ایرانی هستیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: به پشتوانه شهیدان, منویات مقام معظم رهبری و تلاش های وصف ناپذیر محققان و پژوهشگران داخلی در آینده ای نزدیک جهانیان شاهد اوج عظمت علمی ایران و ایرانیان خواهند بود./