رییس كمیته برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی از حضور بیش از یكصد دستگاه اجرایی در قالب 700 غرفه در نمایشگاه هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری خراسان رضوی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، ابوالفضل بشرویی شرق اظهار داشت: در نمایشگاه سال جاری بیش از یكصد دانشگاه و مركز آموزش عالی، موسسه پژوهشی، دستگاه اجرایی، سازمان های مذهبی، شهرداری ها و تعداد كثیری از واحدهای تولیدی بخش غیردولتی در بیش از 700 غرفه حضور خواهند داشت.
وی نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری را بستر مناسبی برای شناسایی و حمایت از نخبگان مراكز پژوهشی و پژوهشگران برجسته عنوان كرد و كاربردی كردن پژوهش ها و افزایش تعامل میان مراكز آموزشی و پژوهشی، دستگاه های اجرایی و بخش غیردولتی را از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی برشمرد.
بشرویی مجموع مساحت غرفه ها را 9 هزار و 370 مترمربع عنوان كرد و گفت: حدود 35 درصد این فضا به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی، 3/23 درصد به واحدهای فناوری و مخترعان، 21 درصد به دستگاه های اجرایی، 16 درصد به واحدهای تولیدی بخش غیردولتی، 2/3 درصد نمایشگاه كتاب و 5/1درصد به نمایشگاه مقاله و پوستر اختصاص یافته است.
مدیركل آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی از افزایش قابل توجه فعالان عرصه پژوهش به شركت در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی در مقایسه با سال گذشته خبر داد.
وی افزود: طی 4 سال اخیر به تدریج حجم فضای مفید و مورد استفاده این نمایشگاه افزایش یافته است.
بشرویی شرق وجه تمایز نمایشگاه پژوهش و فناوری امسال با سال گذشته را در برپایی نمایشگاه فن بازار، مقاله و پوستر و برپایی نمایشگاه كتاب عنوان كرد.
رییس كمیته برگزاری هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی در ادامه گفت: انتخاب و معرفی پژوهشگران برتر دستگاه های اجرایی، انتخاب و معرفی پژوهشگران و فناوران برتر حوزه آموزش و پرورش شامل معلمان پژوهنده برتر، دانش آموزان و پیشكسوتان آموزشی، انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر دانشجویی و گزینش و معرفی طرح ها و مقالات برتر حوزه توسعه روستایی از دیگر برنامه های نمایشگاه امسال خواهد بود.
وی توزیع لوح فشرده كتب قدیمی و ارزشمند علوم پایه به ویژه در حوزه توسعه روستایی، چاپ و توزیع 7 كتاب جدید در زمینه های مختلف پژوهشی و همچنین برگزاری مجموعه کاملی از مسابقات علمی در حوزه های مختلف را از برنامه های جدید نمایشگاه امسال هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی برشمرد.

منبع : اکسیر پارک علم و فناوری خراسان به نقل از روابط عمومی استانداری