مدیر مراکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان گفت: برنامه آموزشی مدیران موسسات فناور مستقر در مراکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان در قرار داد تسهیلات آنها گنجانده و به امضاء طرفین خواهد رسید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، مهندس هاشم مهذب با اعلام این خبر اظهار داشت: این امر با در نظر گرفتن اهمیت ارائه آموزش های مدون و برنامه ریزی شده به مدیران موسسات فناور از تاریخ 27 مهر ماه 89  اجرایی شده است.

وی ادامه داد: به منظور کاهش هزینه ها آموزش های ذکر شده با تخفیف ویژه به موسسات فناور نوپا ارائه می گردد.

مهذب بیان داشت: هر کارگاه آموزشی در دو مقطع رشد مقدماتی و رشد اصلی در طول سال چهار مرتبه برگزار خواهد شد تا برای موسسات پذیرفته شده در فصول چهارگانه امکان شرکت در این کارگاه ها وجود داشته باشد.