عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی گفت: جایگاه و اهمیت بخش پژوهش و فناوری باید بیش از گذشته تبیین و اجرای کامل برنامه های پیش بینی شده با دقت انجام شود.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، مهندس امیر ملک زاده روز در حاشیه سمینار" پژوهش وفناوری کلید توسعه دانش" در محل سالن اجتماعات نمایشگاه بین المللی مشهد، گفت: نقش و تاثیر پژوهش و فناوری در توسعه دانش و پیشرفت کشور تعیین کننده و غیر قابل انکار است.

  وی با اشاره به اینکه در آستانه ابلاغ قانون برنامه ی پنجم توسعه قرار داریم گفت: با توجه به تجارب ارزشمند ناشی از تدوین و اجرای چهار برنامه ی توسعه، بحث پیرامون کمیت سهم اعتبارات پژوهشی بسیار تکراری به نظر می رسد.

  ملک زاده گفت:نکته حائز اهمیت این است که در تمام این برنامه ها بر اهمیت بخش پژوهش و فناوری و سهم اعتبارات این بخش به عنوان یک شاخص مهم در فرآیند توسعه تاکید شده است.

  وی اظهار داشت: اگر چه در هر یک از این برنامه ها برخی فرایندهای اصلی توسعه پژوهش و فناوری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، اما همواره در مراحل تدوین همه ی این برنامه ها بر پایین بودن سهم اعتبارات بخش پژوهش و فناوری از تولید ناخالص ملی اشاره و در صدد ارتقاء این سهم تلاش شده است.

  وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به سهم قابل قبول اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص ملی، برنامه های متعددی در برنامه های توسعه پیش بینی شده است گفت: اما برغم این تلاشها متاسفانه در پایان تمام این برنامه ها شاهد عدم تحقق اهداف بوده ایم .

   او با اشاره به نهایی شدن بررسی برنامه ی پنجم توسعه کشور گفت: در این برنامه با فرض سهم حدود 0.7 درصدی از تولید ناخالص ملی در آغاز برنامه، برای رسیدن به سهم 3 درصدی از تولید ناخالص ملی برنامه ریزی های لازم  انجام شده است.

  وی تاکید کرد: برای محقق شدن اهداف تعیین شده در این برنامه لازم است همه متولیان و نقش آفرینان در این زمینه عزم خود را جزم کنند.

  ملک زاده گفت: فقدان نظام برنامه‌ریزی مطلوب و هماهنگ، عدم ارتباط منسجم بین ارکان برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و بودجه‌بندی و همچنین عدم تعیین دقیق منابع مورد نیاز و قابل دستیابی از موانع تحقق اهداف تعیین شده در عرصه رشد پژوهش در کشور می باشد.

  وی افزود: صرفاً تدوین مجموعه‌ای از احکام کلی، اهدافی آرمانی و در بردارنده موضوعات بسیار و متنوع در برنامه های توسعه از دیگر عواملی است که موجب شده در مرحله عمل و اجرای برنامه ریزی ها شاهد بروز انحراف بسیار میان ارقام پیش بینی شده با ارقام واقعی و عملکردها باشیم.

  وی گفت:بر این اساس به نظر می رسد با توجه به ضرورت اجرایی نمودن دقیق و نظام‌مند برنامه‌های توسعه باید برای طراحی نظام برنامه‌ریزی مطلوب و مناسب با فرایند پیشرفت ایرانی اسلامی در کشور و ارزیابی و بازنگری دائمی آن اقدام گردد.

  وی با اشاره به ضرورت بررسی وضعیت موجود در فرآیند و سیستم سیاست گذاری توسعه ی علم و فناوری گفت: این بررسی باید با تاکید بر ایجاد، انتشار و بهره برداری از دانش در سطح ملی با درنظر گرفتن یک چارچوب مدیریت و راهبری مناسب در سطح ملی انجام شود.