با هدف هم افزایی در حوزه فناوری های  نفت و گاز و پتروشیمی کشور؛

گروه فناوران انرژی پارک علم و فناوری خراسان تشکیل شد

مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری خراسان گفت: گروه فناوران انرژی پارک علم و فناوری خراسان به منظور افزایش توانمندی های کشور در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی با توجه به تحریم ها و بسترسازی به منظور خودکفایی در این صنعت در این پارک تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی این پارک مهندس حمیدرضا صالح مقدم با اعلام این خبر تصریح کرد: گروه فناوران انرژی  که در آینده در قالب حقوقی کنسرسیوم فعالیت خواهد کرد، متشکل از شرکت های فناور فعال  در زمینه های مختلف صنعت پتروشیمی  است.

وی افزود: این شرکت ها دارای توان تخصصی لازم برای پاسخگویی به نیازهای داخلی  این صنعت  با توجه به تحریم های اعمال شده علیه  کشور هستند که می تواند گام بلندی برای خودکفایی در این زمینه باشد.

وی در پاسخ به این سوال که فعالیت های این گروه در چه مرحله ای است، تصریح کرد: هئیت مدیره این گروه که  از بین شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان تشکیل شده است اکنون در مرحله تدوین  آئین نامه های اجرایی قرار دارد و  تا کنون تعامل سازنده ای میان شرکت های حاضر در این گروه برقرار شده است.

صالح مقدم همچنین به برقراری تعامل بین این گروه و پارک علم و فناوری بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: در آینده نزدیک تحت عنوانی حقوقی یک نماینده از گروه فناوران انرژی پارک علم و فناوری خراسان با هدف  شناخت نیازهای صنایع نفت و گاز و انتقال آنها به اعضای گروه در پارک علم و فناوری بوشهر مستقر خواهد شد تا تعاملی سازنده در این زمینه حاصل شود.

وی افزود: به منظور گسترش این تعاملات مقرر گردید نمایندگانی از پارک علم و فناوری خراسان از پارک علم و فناوری استان بوشهر بازدید به عمل آورند.