مراسم اهداء احکام دو کانون هماهنگی دانش و صنعت خراسان رضوی در زمینه های تخصصی نان و کشاورزی زیستی با حضور مدیر کل دفتر تجاری سازی و همکاری های دانشگاه و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، مدیر کل دفتر تجاری سازی و همکاری های دانشگاه و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مراسم بیان داشت: اعتبارات ویژه ای برای حمایت از پارک های علم و فناوری و موسسات دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

مهندس محمد جواد قاسمی ادامه داد: از این اعتبارات مبلغ 300 میلیون تومان به مراکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان، 500 میلیون تومان به مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 100 میلیون تومان به مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص دارد.

وی افزود: در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعداد 9 ستاد توسعه فناوری های پیشرفته تشکیل شده است که شامل انرژی های نو، نانو، هوا-فضا، سلولهای بنیادی، زیست فناوری، اطلاعات و ارتباطات، ژنتیک از جمله آنها می باشند.

وی از تشکیل 60 کانون هماهنگی دانش و صنعت در کشور خبر داد و خاطر نشان کرد: بر اساس یك مدل جدید مبتنی بر یك كالا یا خدمت خاص، تشكل‌هایی با عنوان كانون‌های هماهنگی دانش و صنعت در عرصه اقتصاد و علم و فناوری كشور پای به عرصه ظهور گذاشتند تا با همیاری تمامی دست‌اندركاران دانش، تولید، بازرگانی و خدمات مربوط به یك كالا یا خدمت خاص، افق‌های جدیدی را فراروی دانشگران و صنعتگران بگشاید.

قاسمی گفت: مبلغ 350 میلیون تومان برای حمایت از دو طرح فناورانه گیت های امنیتی فرودگاهی و دستگاه تقلیل فشار به دو موسسه فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان اختصاص داده شده است.

در پایان این مراسم حکم کانون هماهنگی دانش و صنعت نان استان به دکتر توکلی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و  کانون هماهنگی دانش و صنعت کشاورزی زیستی استان به دکتر علیرضا عاشوری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد توسط رئیس پارک علم و فناوری خراسان و مدیر کل دفتر تجاری سازی و همکاری های دانشگاه و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اهداء گردید.

شایان ذکر است در بازدید دو روزه، ایشان از پارک علم و فناوری خراسان و مراکز رشد وابسته به آن  شامل مرکز رشد جامع، ict، خیام -  نیشابور، دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز رشد در حال تاسیس کشاورزی منابع طبیعی و صنایع غذایی جهاد کشاورزی استان دیدار نمودند و با دستاوردهای این مراکز آشنا شدند.