مسوول واحد تحقیقات و آموزش اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی گفت: نمایشگاه هفته پژوهش باید بتواند نیازها و توقعات اقشار مختلف جامعه را تامین سازد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، فرحناز قدوسی مود اظهار داشت: باید اطلاع‌رسانی كامل و جامعی برای همه اقشار در برگزاری نمایشگاه و دیگر برنامه های هفته پژوهش انجام شود تا از این برنامه ها در جهت ارتقای سازمانی و رفع نیازهای موجود در این حوزه استفاده شود.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت کامل به فعالیت غرفه های نمایشگاه، خاطرنشان کرد: کارشناسان رشته‌های مختلف می بایست کالاها و دیگر اقلام پژوهشی عرضه شده در نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی را ارزیابی دقیق نمایند تا نیاز بازدیدكنندگان در حد عالی تامین شود.
وی در ادامه، بیان داشت: انتخاب و اطلاع رسانی به گروه های هدف برای شركت و حضور در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی می تواند در فضاسازی پژوهشی جامعه مثمر ثمر باشد و باید به این مهم توجه خاصی داشته باشیم.
مسوول واحد تحقیقات و آموزش اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید در غرفه های نمایشگاه از افراد متخصص و مطلع برای پاسخگویی به نیازهای علمی بازدیدکنندگان استفاده كرد.
وی با اشاره به اینكه باید برای غنای علمی پژوهش ها بكوشیم و آن را ارتقا دهیم، تصریح كرد: باید برای انتخاب و حمایت پژوهش هایی كه دارای محتوا و غنای علمی هستند، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دقت نظر داشته باشیم.
گفتنی است فرحناز قدوسی مود كارشناس ارشد علوم تغذیه سال گذشته با ارایه 3 مقاله در خصوص قدرت رنگی زعفران، ویژگی كیفیت دوغ و زعفران و طرح تحقیقاتی نقش مسوولان كنترل كیفیت در ارتقای كیفیت محصولات و تدریس و جزوه های آموزشی از برگریدگان سال گذشته هفته پژوهش خراسان رضوی است./