مدیریت محترم ، کارفرمای ارجمند و پژوهشگر گرامی ،
با اهدای سلام و تحیات
احتراماً ، بدینوسیله از جنابعالی جهت حضور در نمایشگاه هفته پژوهش و بازدید و آشنایی با دستاوردهای پژوهشی و فناوری در پارک علم و فناوری خراسان رضوی دعوت بعمل می آید.
مقدم شما را در بخش اختصاصی امور مؤسسات و شرکت های همکار پارک در سالن فردوسی گرامی می داریم.

زمان نمایشگاه و ساعات بازدید :
89/09/28 لغایت 89/10/01
صبح از ساعت 9.30 لغایت 13 ، بعد از ظهر از ساعت 17 لغایت 20:30
افتتاحیه : روز یکشنبه ساعت 18 مورخ
89/09/28
اختتامیه : روز چهارشنبه ساعت 18 مورخ 89/10/01

مكان : نمایشگاه بین المللی مشهد ، سالن فردوسی ، مجموعه غرفه های پارک علم و فناوری خراسان