تبلیغات
هفته پژوهش - مطالب اردیبهشت 1389

دانشگاه فردوسی مشهد امسال نیز در نمایشگاه پژوهش وفناوری خراسان رضوی كه روزهای 28 آذر  لغایت1 دی ماه جاری  در محل نمایشگاه بین المللی مشهد بر پا شده است ، حضوری فعال دارد. در این نمایشگاه كه سازمان ها، موسسات پژوهشی دولتی و غیر دولتی و دانشگاه ها شركت دارند دانشكده ها، پژوهشكده ها، قطب های علمی و واحدهای  دانشگاه فردوسی مشهد آخرین دستاوردهای علمی – پژوهشی خود را درمعرض دید علاقه مندان قرار خواهند داد.


معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان پاكدشت گفت: هدف از پژوهش، یافتن راه‌های علمی برای حل مسایل كشور است و این امر باعث ایجاد تفكر خلاق در جامعه و توسعه اندیشه میشود.
"محمد امامی" در جلسه ستاد هفته پژوهش شهرستان پاكدشت كه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد افزود: امروز باید در مسیری حركت كنیم كه با مطالعات علمی، راهكارهای جدید و خلاقانه ارائه نمائیم.
وی اظهار داشت: ایجاد تفكر خلاق در جامعه و توسعه اندیشه یكی از مزایای پژوهش است و هدف پژوهش ارایه یك برداشت جدید از مجموع دانسته‌های بشر است و هرچه بهتر ارایه شدن آن باعث كاربردی‌تر شدن پژوهش خواهد شد.
امامی تصریح كرد: برگزاری گرامیداشت هفته پژوهش نباید فقط به ارایه پژوهش‌ها خلاصه شود بلكه هدف این هفته توجه بیش از پیش دانشجویان،دانش آموزان و افراد فرهیخته جامعه به موضوع پژوهش است.
این مسئول افزود: پژوهش باید علمی، عینی و كاربردی باشد و نقش دانشمندان در این حوزه به عنوان منتقل كنندگان دانش به دانشجویان و نقش اندیشمندان به عنوان تولیدكنندگان علم در كشف حقایق علمی برای جوابگویی به نیازهای مردم در زمان‌های مختلف بسیار مهم و اساسی است.
وی افزود: علاوه بر پژوهش باید به موضوع فناوری نیز توجه داشت و در هفته پژوهش امسال علاوه بر ارایه پژوهش‌های كاربردی و برتر، باید به فناوری‌های نوین و صاحبان ایده در این خصوص نیز توجه ویژه كرد.
امامی تصریح كرد: جهت بهره‌برداری حداكثری از ظرفیت‌های هفته پژوهش می‌بایست با برنامه ریزی دقیق و برگزاری همایش‌های علمی نسبت به انتقال پژوهش‌ها و دستاوردها به دانش آموزان و دانشجویان اقدام شود.


باتوجه به مأموریت و وظایف محوله به وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری در قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی تجدیدساختار وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری  و نگرش نظام مند این لایحه برای انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و فنّاوری كشور و تعیین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزة تحقیقات و فنّاوری  توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری ، حمایت های  برنامه ریزی ، ساخت آفرینی  و بسترسازی در سطح معاونت فنّاوری  و انجام  حمایت های ملی از ایجاد فنّاوری (تحقیق و توسعه‌)در سطح سازمانی ، سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران  به عنوان نهاد حمایتی برای عملیاتی كردن سیاست ها و برنامه ها  در زمینه ایجاد فنّاوری  در سطح ملی انتخاب گردید .   

.:اهداف

هدف اصلی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران حمایت از ایجاد فنّاوری (تحقیق و توسعه ) در سطح ملی خواهد بود و برای این منظور می‌كوشد تا از طریق اعمال حمایت ها و ارائه تسهیلات (‌علمی ، فنی ، مالی ، حقوقی ، اداری و فرهنگی) و فراهم آوردن ترتیبات لازم برای تعامل بهره‌ور و مؤثر عرضه و تقاضای فنّاوری زمینه های رشد خلاقیت و نوآوری ، به كارگیری نتایج تحقیقات و تجاری كردن فنّاوری های حاصل از تحقیق و توسعه را در یك فضای رقابتی فراهم آورد . 

.:وظایف

حمایت از تكمیل چرخة تحقیق تا تولید به منظور فراهم كردن زمینه های به كارگیری مؤثر نتایج تحقیقات

حمایت از مستند سازی ، جذب ، بومی سازی و اشاعه دستاوردهای حاصل از ایجاد فنّاوری

حمایت و پشتیبانی از مخترعین ، مبتكرین ، محققین كارآفرین ، مؤسسات و شركت های كارآفرین و هدایت فعالیت آنها در جهت تحقق اولویت های ایجاد فنّاوری

حمایت از توسعه و گسترش مراكز خدمات فنی - مهندسی ، مشاوره ای و مدیریت ایجاد فنّاوری

حمایت مالی و تشویق بخش خصوصی در فعالیتهای ایجاد فنّاوری

ایجاد سازوكارهای حمایتی از طریق سازماندهی تشكیلات و امكانات مناسب این نوع حمایت ها در سازمان

ایجاد ارتباط مؤثر و ارائه خدمات اطلاع رسانی بین عرضه كنندگان و متقاضیان ایجاد فنّاوری و فنّاوری های ایجاد شده

ایجاد زمینه های لازم برای ارائه فنّاوری های حاصل از تحقیق و توسعه از طریق برپایی نمایشگاه ها و جشنواره ها ، از جمله جشنواره خوارزمی و انتشار اطلاعات مربوطه به صورت كتاب ، مجله ، فیلم ، خبرنامه ، بروشور ...

ایجـاد زمینـه های مناسب برای برگزاری و تـرویج دوره های كاربردی و حرفه ای ، همایش ها و كارگاه های تخصصی به منظور توسعه منابع انسانی در عرصه های مختلف ایجاد فنّاوری

گسترش همكاری در روابط علمی – فنی با سازمان ها و مراكز پژوهشی – فنّاوری در سطح ملی ، منطقه ای و بین‌المللی در زمینه موضوع فعالیت سازمان

اتخاذ تدابیر مناسب جهت حمایت از تضمین مالكیت فكری و افزایش قدرت ریسك پذیری (خطر پذیری ) مشاركت كنندگان در برنامه های ایجاد فنّاوری

ایجاد پژوهشكده‌های تحت پوشش سازمان با شخصیت حقوقی مستقل به منظور انجام تحقیقات توسعه فنّاوری در جهت اولویت های ملی و فنّاوری های نوین

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران : 13 رئیس در 30 سال

 

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به منظور پاسخگویی به تقاضای روزافزون رشد و توسعه علوم و فناوری و جذب و پرورش استعدادهای گوناگون علمی و صنعتی، اجرای طرحهای تحقیقاتی كاربردی و توسعه ای و حمایت از پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و کارآفرینان در سال 1359 پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی تأسیس گردید و حمایت از نوآوری و ترویج کارآفرینی و تحقیقات و توسعه فناوری را سر لوحه فعالیت خود قرار داد . این سازمان در فراز و نشیبهای سی سال گذشته مدیریت این افراد را تجربه نمود .

 

 


رییس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی گسترش فعالیت های پژوهشی بخش خصوصی در سال های اخیر را محسوس عنوان كرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمد سمیعی اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های كلی دولت در خصوصی سازی و به ویژه توجه قانون‌گزار در برنامه های توسعه به تشكیل موسسات دانش بنیان و توسعه آموزش و پژوهش خصوصی، استقبال این بخش از امور پژوهشی در سال های اخیر افزایش محسوسی یافته است.
وی به ثمر نشستن امور پژوهشی را هزینه بر عنوان كرد و گفت: بخش خصوصی در صورت اطمینان از بازگشت سرمایه و یا تحصیل برخی منابع دیگر وارد عرصه پژوهش خواهد شد، بنابراین دولت می‌بایست با سرمایه گذاری و پشتیبانی این روند را سرعت بخشد.
سمیعی در خصوص میزان اعتبارات پژوهشی كشور، تصریح كرد: اعتبارات تخصیص یافته به امور پژوهشی در مقایسه با دیگر بخش ها بسیار اندک بوده و می بایست ظرفیت های موجود مراكز تحقیقاتی کشور با تخصیص ردیف اعتباری مناسب، به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد.
وی قوانین و سیاست های كلی نظام را بیانگر توجه مسوولان به امر پژوهش دانست و تاکید کرد: عملیاتی شدن کامل این قوانین نیز باید با دقت دنبال شود.
وی حركت استانداری خراسان رضوی طی سال های گذشته در معرفی پژوهشگران برتر خراسان رضوی را مطلوب و قابل تقدیر ارزیابی و استمرار آن ضروری دانست.
رییس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با اشاره به اجرای منسجم برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری استان، اظهار امیدواری كرد: در نمایشگاه امسال پژوهش و فناوری خراسان رضوی نیز شاهد حضور فعال تشكل ها، محققان و مراكز علمی تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی استان باشیم./


علی بیگ‌زاده در كارگروه پژوهش استان كرمان اظهار داشت: كارگروه پژوهش قبل از این در ذیل كارگروه برنامه‌ریزی بود كه جدا و دوباره احیا شد.

وی بیان داشت: یكی از وظایف این كارگروه ساماندهی امور پژوهشی استان كرمان است.

بیگ‌زاده تصریح كرد: بانك اطلاعاتی و پژوهشی استان كرمان در دبیرخانه مستقر در استانداری راه‌اندازی می‌شود.

وی خاطرنشان كرد: در برگزاری هفته پژوهش سه سال پیاپی رتبه برتر كشور را كسب كرده‌ایم و در سال جاری نیز با همان تركیب هفته پژوهش را برگزار می‌كنیم.

بیگ‌زاده اظهار داشت: پژوهش‌های پژوهشكده تعلیم و تربیت جزو برترین‌های كشور هستند.

در ادامه این جلسه عبدالرضا صباحی رئیس دانشگاه علوم پزشكی كرمان گفت: پژوهش در ایران كامل‌كننده پازل تحقیقات كشورهای غربی است، ملاك ارزیابی پژوهش در دانشگاه‌های ایران مقالات ISI جهانی است.

وی افزود: به فرموده امام خمینی (ره) «پژوهش باید گفتمان توده مردم باشد»، اساس كار راه افتاده و به سوی كیفی‌سازی می‌رویم.

صباحی تصریح كرد: به پژوهش‌های كاربردی كمتر توجه شده، به خاطر اینكه جهانی كردن آنها سخت است.

در این جلسه نصرالله گرامی رئیس دانشگاه شهید باهنر كرمان اظهار داشت: برای به كارگیری اساتید دانشگاه‌ها در امر پژوهش فقط مركز كشور دیده می‌شود و به شهرستان‌ها كمتر توجه می‌شود.

وی خاطرنشان كرد: در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شده است، پژوهش‌ها بیشتر جنبه كاربردی داشته باشد، همچنین وزارتخانه اخیرا دستور ایجاد پژوهشكده‌های نوع دوم را صادر كرده است.

در این جلسه محمدرضا ناظری‌زاده رئیس پژوهشكده تعلیم و تربیت كرمان گفت: نگاه به پژوهش كاربردی است و از حاكمیت این دیدگاه استقبال می‌كنیم.

وی افزود: اگر كشور به پژوهش‌های كاربردی نیاز دارند، باید انسان‌هایی را برای این امر تربیت و پژوهشگران كاربردی تربیت كنیم.

ناظری‌زاده تصریح كرد: حدود 500 اختراع تولید شده در این مركز ثبت شده، 200 نخبه توسط بنیاد نخبگان شناسایی شده است و 100 نفر از آنها محصول این پژوهشكده هستند.

وی خاطرنشان كرد: در كنار تقدیر از نخبگان باید جایی برای پرورش نخبگان ایجاد كنیم.

ناظری‌زاده گفت: در خواست داریم، از طرح شهاب، بودجه‌ای برای استان كرمان در زمینه نخبه‌پروری اختصاص یابد و راهكاری برای كم كردن بروكراسی اداری ارائه شود.


معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی مشهد از پذیرش دانشجوی دكترای پژوهشی برای نخستین بار در دانشگاه خبر داد.

دكتر جلیل توكل افشار ی در مصاحبه با واحد خبر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی مشهد گفت :‌این طرح به منظور افزایش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی و ایجاد زمینه فعالیت برای پژوهشگران و محققان در مراكز تحقیقاتی ایمونولوژی ، بیوتكنولوژی ، نانو تكنولوژی ، علوم دارویی و سم شناسی دانشگاه علوم پزشكی مشهد اجرا می شود .

وی ظرفیت پذیرش این مراكز را 24 دانشجو اعلام كرد و افزود : ‌در این مراكز دانشجویان بر اساس (ph.D by Research) دكتر ای تخصصی پژوهشی فعالیت می كنند.


مدیر مركز رشد كارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد از رونمایی از چهار نوآوری دانشجویان پژوهشگر دانشگاه فردوسی مشهد در نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سید حسین موسوی اظهار داشت: به منظور ایجاد انگیزه و نمایش تلاش های دانشجویان پژوهشگر این دانشگاه، از سه اثر پژوهشی دانشجویان این دانشگاه رونمایی شد.
وی سیستم جامع مانیتورینگ مخازن جایگاه های سوخت كشور را یكی از این چهار نوآوری عنوان كرد و گفت: این سیستم حجم سوخت را به صورت همزمان به دفتر جایگاه های عرضه سوخت اعلام كرده و قابلیت ارسال اطلاعات مخازن به شركت نفت منطقه ای را از طریق خط تلفن دارا است.
وی دقت بالا و دسترسی آنی سیستم ها به موجودی انبارهای ذخیره سازی سوخت و كنترل عرضه سوخت به جایگاه و مصرف كنندگان را از مزایای این اختراع عنوان كرد.
مدیر مركز رشد كارآفرینی دانشكاه فردوسی مشهد افزود: این اختراع، اولین دستگاه از نوع خود است كه به صورت بومی در كشور ساخته و ثبت اختراع شده است.
موسوی تصریح كرد: سامانه هوشمند هواشناسی و آبیاری اینترنتی از دیگر اختراعاتی است كه در نمایشگاه پژوهش و فناوری امسال به نمایش در آمده كه محاسبه نیاز آبی گیاه و گزارش آن به كشاورز و یا محقق به صورت میزان و زمان آبیاری از قابلیت های این سامانه به شمار می آید.
وی كاهش مصرف آب در بخش كشاورزی و افزایش عملكرد محصول را از اهداف اختراع این طرح عنوان كرد.
موسوی دستگاه ژل نگار با عنوان تخصصی "ژل داكیومنیت" را یكی دیگر این نوآوری ها معرفی كرد.
مدیر مركز رشد كارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: این دستگاه می تواند بررسی و ثبت علمی مولكول های DNA، RNA و پروتئین را در پژوهش های پزشكی انجام دهد.
مدیر مركز رشد كارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین از رونمایی ترجمه و چاپ داستان های منتخب از كتاب داستان راستان اثر مرتضی مطهری به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی در نمایشگاه خراسان رضوی امسال پژوهش و فناوری خراسان رضوی خبر داد./


محسن‌محرری با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تشكیل ستاد هفته پژوهش در قم اظهار داشت: ستاد هفته پژوهش بیش از یك ماه است كه در قم تشكیل شده است و جلسات متعددی از سوی این ستاد برگزار شده است. 

وی با اشاره به تشكیل كمیته‌های این ستاد بیان داشت: این ستاد دارای كمیته‌های مختلفی است كه وظایف هریك از این كمیته‌ها نیز مشخص شده است و این كمیته‌ها نیز پس از تشكیل اقدامات لازم را انجام داده و برنامه‌ریزی‌های خوبی‌ داشته‌اند. 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم در ادامه بیان داشت: هماهنگی‌های بسیاری خوبی از سوی ستاد هفته پژوهش در قم برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های پژوهش انجام شده است. 

وی با اشاره به تاخیر در برگزاری هفته پژوهش گفت: هفته پژوهش امسال به دلیل تداخل با دهه اول محرم در كل كشور با تاخیر از چهارم تا نهم نهم دی ماه برگزار می‌شود. 

محرری بیان داشت: ما امسال مهم‌ترین رویكردی كه داریم این است كه دستگاه‌ها، موسسات و دانشگاه‌ها را در برگزاری برنامه‌های هفته پژوهش بیشتر فعال كنیم. 

وی یادآور شد: تقویم هفته پژوهش در قم نیز در حال نهایی شدن است و در طول هفته پژوهش هر روز یك برنامه رسمی را در یكی از دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان قم برگزار خواهیم كرد. 

رئیس ستاد هفته پژوهش قم به برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برتر استان قم اشاره كرد و گفت: این برنامه در پایان هفته پژوهش برگزار می‌شود. 

وی با اشاره به تداخل آخرین روز هفته پژوهش با نهم دی ماه بیان داشت: برنامه پایانی هفته پژوهش نیز در روز یازدهم دی ماه برگزار می‌شود. 

محرری خاطرنشان كرد: طبق سیاست چرخشی كه از چند سال گذشته آغاز كرده‌ایم امسال دانشگاه علوم پزشكی قم میزبان برنامه اختتامیه هفته پژوهش است.


معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: بسترسازی برای توجه ویژه به پژوهشگران و حمایت از آنان از اهداف نمایشگاه پژوهش و فناوری امسال استان خراسان رضوی است.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی, رضا عبدالملکی در مراسم افتتاح نمایشگاه پژوهش و فناوری استان با بیان این مطب افزود: تبیین جایگاه پژوهشگر در عرصه اجرایی از دیگر اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه است.
وی با اشاره به رشد و توسعه پژوهش در استان طی سال های اخیر, اظهار داشت: با حمایت استاندار خراسان رضوی و همت دستگاه های اجرایی در سال جاری 21 میلیارد تومان اعتبار به سازمان ها, مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی, موسسات دانش پژوه و دانش مدار اختصاص یافت که با بهر گیری از آن طرح های مختلفی در حال انجام است.
جانشین رییس ستاد بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی گفت: براساس سند توسعه استان 33 هزار و 730 طرح مختلف با موضوعات متنوع در بانک اطلاعاتی پژوهشگران جمع آوری و تدوین شده که از این تعداد یک هزار و 113 طرح به عنوان اولویت های پژوهشی استان در نظر گرفته شده است.
عبدالملکی ادامه داد: موضوع ایجاد گفتمان واحد برای موضوع پژوهش در استان و آسیب شناسی آن در تمام مراکز علمی پژوهشی استان در سند توسعه خراسان رضوی مورد تاکید ویژه قرار دارد.
وی با اشاره به تاکید استاندار خراسان رضوی مبنی بر توجه خاص به موضوع پژوهش و تحقیق براس توسعه همه جانبه در استان, عنوان کرد: از پژوهش به عنوان موتور محرک برای اجرای فرآیندهای علمی و اداری استفاده خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه تعداد دانشجویان استان طی چهار سال اخیر از 125 هزار دانشجو به 245 هزار دانشجو افزایش داشته است، افزود: افزایش 3.2 درصدی در میزان افراد دارای تحصیلات تکمیلی در استان از نکات قابل توجه می باشد.
عبدالملکی تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال توسعه روستاها توسط استاندار خراسان رضوی, رویکرد نمایشگاه پژوهش و فناوری امسال توسعه علمی روستاها می باشد که چندین غرفه به این مهم اختصاص داده شده است.
جانشین رییس ستاد بزرگداشت هفته پژوهش خراسان رضوی از رونمایی بیش از 20 طرح در این نمایشگاه خبر داد و گفت: برگزاری نمایشگاه فن بازار، نمایشگاه تخصصی مقاله پوستر برای اولین بار در کشور, نمایشگاه کتاب و افتتاح بازار پژوهش از دیگر برنامه های نمایشگاه پژوهشی و فناوری خراسان رضوی است.
گفتنی است در این نمایشگاه پژوهشگران و فناوران برتر انتخاب خواهند شد همچنین 24 مسابقه ویژه نمایشگاه طراحی شده است./


مدیرگروه پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور واحد تربت جام برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی را در توسعه علمی و در نتیجه رفاه بیشتر افراد جامعه بسیار موثر دانست.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، ملیحه محمدپور گفت: برگزاری اینگونه نمایشگاه ها فرصت مناسبی است تا اقشار مختلف جامعه با قابلیت ها و ظرفیت های مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری کشور آشنا شوند.
وی تقویت انگیزه پژوهش در اساتید و دانشجویان و همچنین تبادل اطلاعات و بیان نیازمندی های حوزه های مختلف به دانشگاه ها را از دیگر اثرات مثبت برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: ایجاد ارتباطی دوسویه بین مرکز آموزشی، پژوهشی و اقشار مختلف جامعه جهت رفاه بیشتر افراد و توسعه کشور از اثرات این تعاملات می باشد.
مدیرگروه پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور واحد تربت جام ادامه داد: با ایجاد و گسترش پژوهشکده های خصوصی و پارک‌های علمی – فناوری، امکان به کارگیری توان بخش خصوصی برای حضور در امور پژوهشی و اینگونه نمایشگاه‌ها بیشتر شده و شاهد فعالیت های پررنگ‌تر آن ها خواهیم بود.
محمدپور عنوان کرد: عدم اعتماد به پژوهشگران و تعداد اندک قراردادهای پژوهشی ادارات دولتی از مشکلات امور پژوهشی در این نهادها بوده که علت اصلی آن نهادینه نشدن تصمیم گیری بر مبنای پژوهش است.
وی از حضور پررنگ دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور، واحد تربت جام در نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی امسال خبر داد و اظهار امیدواری کرد: شرکت در این نمایشگاه باعث پیشرفت علمی بیشتر و ارتقای سطح علمی دانشجویان و اساتید این دانشگاه شود.


با ابلاغ استاندار خراسان رضوی مسوولان ستاد برگزاری گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در خراسان رضوی منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمود صلاحی در احكام جداگانه ای به منظور حضور هر چه فعال‌تر كلیه دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، دستگاه های اجرایی و بخش های غیر دولتی در مراحل مختلف برگزاری آیین گرامیداشت هفته پژوهش در خراسان رضوی، دست اندركاران اجرایی این ستاد را ابلاغ نمود.
بر اساس ابلاغ استاندار خراسان رضوی رضا عبدالملكی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری به عنوان دبیر و جانشین وی در این ستاد منصوب گردید.
در این احكام همچنین ابوالفضل بشرویی مدیركل دفتر آموزش و پژوهش استانداری به عنوان مسوول دبیرخانه و رییس كمیته برگزاری نمایشگاه، محمود شبستری رییس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد به عنوان رییس كمیته علمی و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد را به عنوان دبیر این كمیته منصوب كرد.
در حكم دیگری علیرضا سنجی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان رضوی را به عنوان رییس كمیته تبلیغات و اطلاع رسانی برگزیده شد./

منبع : اکسیر پارک علم و فناوری خراسان به نقل از روابط عمومی استانداریپژوهش کیفی و روایی آن

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1389 06:13 ب.ظ

یک پدیده انسانی مثل خطای پزشکی را از جوانب گوناگون می توان مورد بررسی قرار داد. مثلا وقتی بررسی کنیم که وقوع یک نوع خطا با اعمال یک مداخله تا چه اندازه کم شده، یک مطالعه کمی انجام داده ایم، ولی وقتی علل ریشه ای مرتبط با عامل انسانی را با تفکر سیستمی می خواهیم بررسی نماییم، ممکن است یک قسمت از کار را به یک پژوهش کیفی اختصاص دهیم که در آن حرف های فرد خاطی را گوش دهیم و مثلا بفهمیم که آن شب وی به عنوان یک فرد تازه وارد و مغرور نتوانسته به خوبی با پرسنل قسمت ارتباط برقرار نماید و پرسنل هم خوب او را تحویل نگرفته اند یا به خاطر سه شب کشیک خسته بوده و بین دو ویال هم شکل اشتباه کرده و مرتکب خطا شده است... پژوهش کیفی در صدد آن است که به جوانبی انسانی حتی مکتوم  تر از این ها دست یابد. اگر لازم است با پژوهشی به اعماق یک پدیده انسانی که طبعا علل و عوامل متعددی با وجوه گوناگون در وقوع آن نقش دارند، دست پیدا کنیم، آن پژوهش از نوع کیفی خواهد بود.

پژوهش کیفی
 
اگر یکی از دستاوردهای پژوهش را تولید دانش بدانیم، با دو رویکرد می توان به این امر مبادرت ورزید: مطالعات کیفی و کمی. پژوهش کیفی نسبت به پژوهش کمی کمتر در جامعه دانشگاهی شناخته شده است. پژوهش کیفی روشی منظم برای توصیف اجزا، شرایط و ویژگی هایی درباره پدیده های انسانی است که قابل تبدیل به کمیت نیستند. به عبارتی دیگر پژوهش کیفی جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده های غنی و روایت گونه است به منظور درک عمیق مفاهیم و پدیده هایی که به خاطر وجود عامل انسانی در آن ها پیچیدگی زیادی دارند. این پژوهش ها که مبتنی بر فلسفه پدیدار شناختی بوده و در جایگاه طبیعی خود با افراد واقعی(و نه در محیط تجربی) درباره افرادی تحت کنترل انجام می شود، پژوهش کیفی نامیده می شود، ولی تحقیق کمی با داده هایی از اندازه گیری متغیرهایی سر و کار دارد که به آسانی قابل بیان به عدد و رقم بوده و به جهت قابلیت تعمیم در ابعاد جمعیتی بالا به وسیله تکنیک های آماری، قابل ارایه و نمایش هستند. این پژوهش ها مبتنی بر دیدگاه عینیت گرایی و پوزیتیویسم می باشند.

تفاوت تولید دانش در دو نوع پژوهش
 
پژوهش کیفی، قصد تعمق در یک کلافه پیچیده روابط علیتی را درباره انسان دارد، از آن نظر که آدمی یک موجود ناشناخته دارای جوانب پیچیده و مراتب مکتوم و لایه های پنهان است، نه از آن دیدگاه که یک توده بیوشیمیایی است که بر روان و مدنیت او هم اثرگذار است. از این رو ممکن است دانشی که تولید می کند، جنبه هایی غیر قابل سنجش ولی عقلانی(تجربه پذیر در شرایطی خاص) را در نظر بگیرد. استقرای پژوهش کیفی، توجیه یک سطح از علل و عوامل را درباره یک پدیده انسانی در بر می گیرد که سلسله مشخصی را شامل می شود. بر خلاف آن، پژوهش کمی قصد تعمق بر تأثیر عامل انسانی را ندارد، بلکه تأثیر یک یا چند عامل مشخص و بیرونی را بر یک پدیده انسانی قابل  سنجش مورد کاوش قرار می دهد و استقراء آن مشتمل بر یک رابطه علیت خطی و ساده در ابعادی عمومی تر است. قطعا پژوهش کمی با پیش فرض هایی شروع می کند که قدرت و قوت خود را از تئوری ها و فلسفه عینیت گرایی وام می گیرد و خود از مقولات کمی به دست نمی آید. در پژوهش کیفی فضای فکری حاکم، پیش  فرض  ها، سیر و روند از گذشته تا به حال، تعمق بر پدیده های انسانی، درک انسان از محیط، ذوائق، نگاه های انسان های مختلف و توجیه مجموعه ایی از پدیده ها در قالب یک تئوری و ... موضوع قرار می گیرد.

ضرورت پژوهش کیفی
 
دقیق شدن در جوانبی هم چون درد و رنج انسان، لذت، عواطف و نگرش یک انسان نسبت به کیفیاتی این چنین و... از پژوهش کمی برنمی آید، چون ابزار مطمئنی برای تعمق در این ها نداریم. عوامل انسانی متعدد تأثیرگذار بر تصمیم گیری فرد شامل درک و احساس فرد، اعتماد فرد و... سازه های متعدد تشکیل دهنده کیفیت زندگی فرد، عوامل مؤثر بر یادگیری فرد است.

آیا پژوهش کیفی دغدغه روایی دارد؟
 
پژوهش کیفی دغدغه روایی ندارد، چون خود پژوهش قابل تجربه مجدد نیست، البته از نظر موضوعی قابل تعمیم است وگرنه تولید دانش معنایی نخواهد داشت. تعمیم پذیری علمی در یک پژوهش کیفی«با قیاس» حاصل می شود و قوتش در حد منطق و قوت استدلال و توان توجیه پدیده ها و جوانب گوناگون مربوطه خواهد بود، ولی تعمیم پذیری و دانش تولید شده در پژوهش کمی«از استقراء» به دست می  آید و قوتش هم در حد استقرای تجربی است. به همین دلیل سعی می شود با مطالعات تصادفی کاملا کنترل شده قدرت پیش گویی آن را استحکام بخشید، چرا که استقراء دچار محدودیت های زمانی و... در تعمیم پذیری می باشد. دغدغه پژوهش کیفی کشف علل ریشه ای در یک موقعیت انسانی، دقیق شدن در پیشینه ها و سوابق فضای فکری مورد نظر، تحلیل جوانب انسانی یک پدیده مانند وقوع تغییر و دقیق شدن در تجربیات انسانی مثلا در روند آموزش یا فرآیند درمان و سایر وقایع که در آن عامل انسانی نقش کلیدی داشته و دستیابی به جوانب مکتوم انسانی باارزش است. پیش فرض اولیه در پژوهش های کیفی قرار دادن پیش فرض های رایج در پرانتز است که به آن«پارادایم تعویق قضاوت» گفته می شود، با این پیش فرض که چیزهایی وجود دارد که در منظر اول قابل رؤیت نیست، برخلاف پژوهش های کمی که در آن اثبات یا رد یک فرضیه مبنای تئوری پردازی قرار می گیرد.

منبع: هفته نامه سپید


عملکرد استانداری به عنوان عالی ترین ركن اجرایی در برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش در سال های گذشته، جای تقدیر دارد.
به گزارش ستاد خبری هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی، عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این مطلب، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه در مقیاس ملی و منطقه ای زمینه آشنایی پژوهشگران و قشر دانشگاهی را با دستاوردهای پژوهشی ارگان ها نهادها و سازمان های پژوهشی فراهم می نماید.
علی اكبر عنابستانی ادامه داد: دستاوردهای پژوهشی ارایه شده در این نمایشگاه، سبب می شود پژوهشگران بتوانند مدل و الگوی مناسبی برای فعالیت خود ارایه كرده، مشكلات و موانعی كه در جامعه با آن رو به رو هستیم را شناسایی و در جهت رفع كمبودها و نیازها گام بردارند.
این مدرس دانشگاه در زمینه حضور سازمان ها و نهادهای استان در نمایشگاه، خاطرنشان كرد: باید در ابتدا اطلاع رسانی مناسب و دقیقی برای سازمان ها و نهادهای استان انجام شود تا فعالیت های پژوهشی این دستگاه ها به كامل ترین و بهترین شکل در نمایشگاه عرضه شود.
وی بر ضرورت ایجاد انگیزه برای سازمان ها و نهادها در ارایه بهتر و بیشتر دستاوردهایشان در نمایشگاه تاکید کرد و بیان داشت: باید با سیاست ها و تمهیدات تشویقی، انگیزه ها را در نهادها و سازمان ها برای حضور فعال تر در نمایشگاه افزایش داد.
دكتر عنابستانی در خصوص حمایت سازمان های دولتی و بخش خصوصی از طرح های پژوهشی عنوان كرد: حمایت سازمان های دولتی و بخش خصوصی از فعالیت های پژوهشی اکنون ناكافی است و انتظار می رود نهادهای دولتی به ویژه دستگاه هایی كه اعتبار بیشتری برای امور پژوهشی دارند، حمایت بیشتری از پژوهشگران داشته باشند.
وی علت استقبال محدود بخش خصوصی از پژوهش را هزینه های فراوان این طرح ها دانست و اظهار داشت: پژوهش فعالیتی هزینه بر است كه توان مالی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در آن کافی نیست و ابعادی مانند تجاری سازی پژوهش ها و بهره مندی از عواید مالی آن، در وضعیت فعلی بخش خصوصی قابل تحقق نیست.
دكتر علی اكبر عنابستانی با طرح جامع كاهش آلودگی آب مشهد سبزوار به عنوان پژوهشگر برگزیده سال گذشته هفته پژوهش خراسان رضوی برگزیده شد.
گفتنی است نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی از 28 آذرماه تا اول دی ماه امسال در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار خواهد شد./


مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: دفاتر اسناد رسمی استان آمادگی اخذ و تحویل کلید (رمز) نمونه امضا و تصدیق امضای الکترونیکی (دیجیتال) را برای ثبت معاملات الکترونیکی دارند.
غلامرضا رحمتی زاده گفت: اگر چه امر تجارت خصلتاً یا ذاتی، ریسک دارد و تاجر بایستی قدرت ریسک بالایی داشته باشد، اما از آنجایی که تجار در پی کاهش ریسک هستند گواهی دیجیتال یا امضای الکترونیک باعث کاهش ریسک می شود.
وی ادامه داد: اگر چه گواهی امضای دیجیتال یا الکترونیکی به دلیل فراهم نبودن بستر آن تا چندی پیش در کشور ما اجرایی نشده بوده اما اکنون با ایجاد شرایط لازم تصدیق امضای الکترونیکی به وسیله دفاتر اسناد رسمی قابلیت اجرا دارد و این تصدیق امضای الکترونیکی در ذیل نوشته از جعل جلوگیری می کند.
وی گفت: در قانون تجارت الکترونیکی مرکز ریشه ایجاد می شود تا در سطح کلان کشور شرایط لازم را فراهم نماید و نیز مرکز میانی ایجاد می گردد که با مرکز ریشه ارتباط اصلی دارد و به نوعی از طریق آن سیاست ها و کنترل ها اعمال می شود و دفاتر میانی امضای الکترونیکی را تولید می نمایند و این دفاتر زیر مجموعه ای از دفاتر پیش خوان دارند که این نقش را دفاتر اسناد رسمی به عهده دارند و با تصدیق امضای الکترونیکی در دفتر ثبت نام دفاتر اسناد رسمی، نمونه امضا در سطح کلان، گسترده، دولتی، غیردولتی، کشوری و بین المللی اعتبار پیدا می کند.
رحمتی زاده گفت: برای اجرایی شدن گواهی امضای الکترونیکی، امضای شخص پس از مراجعه به دفترخانه در دفتر تصدیق امضای الکترونیکی کانون تعریف می شود و یک نمونه امضا برای شخص تولید و با دو کلید (رمز) خصوصی و عمومی به دفترخانه اسناد رسمی داده می شود تا به متقاضی تحویل نماید.
وی ادامه داد: کلید خصوصی برای خود شخص و کلید عمومی برای طرف مقابل- که با او از راه دور و اینترنت معامله می کند- در نظر گرفته شده است که زیر سند الکترونیکی حک می شود و برای طرف مورد معامله می فرستد و طرف مقابل به وسیله این کلید نمونه امضای او را از طریق مرکز دولتی کنترل می کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: اسنادی که با امضای الکترونیکی تنظیم می شود اعتبار سند رسمی را دارد و جزو قوی ترین ادله اثبات دعوا محسوب می شوند و در مقابل آن انکار و تردیدی نمی توان کرد، یعنی اگر دفتر اسناد رسمی نمونه امضای الکترونیکی را گواهی کرد و این امضا در ذیل داده پیامی الصاق شد از حیث محتویات و مندرجات در حکم اسناد رسمی بوده و در مراجع قضایی قابل استناد هستند.


خبرگزاری فارس: مدیركل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی گفت: دستاوردهای پژوهش و فناوری سازمان‌ها و ارگان‌های استان در نمایشگاه بین‌المللی مشهد در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

سیدجلال خوابنما امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود.
وی با اعلام این خبر اظهار داشت: در این نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری سازمان‌ها و ارگان‌های استان در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.
مدیركل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی همچنین به اهداف برگزاری این نمایشگاه اشاره كرد و افزود: تبیین اهمیت پژوهش و فناوری و جایگاه پژوهشگر، گسترش روحیه تحقیق و فعالیت‌های علمی، فناوری نوجوانان و جوانان، كاربردی كردن پژوهش‌ها و افزایش تعامل بین مراكز دولتی، بخش خصوصی و مراكز آموزشی و پژوهش از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
وی تصریح كرد: شناسایی و بسترسازی برای حمایت از نخبگان مراكز پژوهشی و پژوهشگران برجسته، آشنا كردن دانش‌آموزان برتر و مستعد دبیرستانی با مراكز و واحدهای پژوهشی ازدیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
خوابنما همچنین به برنامه‌های جنبی این نمایشگاه اشاره كرد و گفت: برگزاری مسابقات علمی، پژوهشی، برگزاری كارگاه‌های علمی در نمایشگاه از دیگر برنامه‌های تدارك دیده شده ویژه ایام برگزاری نمایشگاه است.
مدیركل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان از تاریخ 28 آذرماه جاری تا یكم دی‌ماه امسال در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود.


 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  

نظرسنجی

 • نظر شما درباره زمان برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری امسال چیست؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :