هفته پژوهش http://ekstp.mihanblog.com 2019-09-17T22:47:32+01:00 text/html 2011-01-07T15:58:38+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی نمایندگی انحصاری فن بازار منطقه ای خراسان http://ekstp.mihanblog.com/post/330 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نمایندگی انحصاری فن بازار<SPAN>&nbsp; </SPAN>منطقه ای خراسان به زودی به بهره برداری می رسد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری خراسان از افتتاح و بهره برداری<SPAN>&nbsp; </SPAN>نمایندگی انحصاری فن بازار منطقه ای خراسان همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان خبر داد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>به گزارش روابط عمومی این پارک، دکتر سید مهدی میرزابابایی با اعلام این خبر اظهار داشت: دانش، فناوری و نوآوری بزرگترین ثروت کشورها در دنیای امروز محسوب می شود چراکه درآمد حاصل از فروش منابع اولیه با درآمد حاصل از ارزش افزوده ناشی از تولید و ارائه خدمات در حوزه های فناوری قابل مقایسه نیست.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN>&nbsp;</SPAN>وی گفت: بسیاری از کشورهای دنیا بدون داشتن منابع مواد اولیه و انرژی ، با تکیه بر دانش فنی به کشورهایی ثروتمند و صنعتی تبدیل شده اند.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN>&nbsp;</SPAN>میرزابابایی خاطر نشان کرد: فرآیند توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی نیازمند زیرساختهایی برای تجاری کردن یافته های پژوهشی و تسهیل مبادلات و انتقال صحیح فناوری است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN>&nbsp; </SPAN>وی افزود: یکی از ابزارهای مهم که برای تسهیل فعالیت های توسعه، شفاف سازی و تقویت بازار فناوری در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، فن بازارها می باشند.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN>&nbsp; </SPAN>معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری در بیان تعریف فن بازارها بیان داشت: فن بازار به معنای بازار فناوری و محلی برای مبادلات فن آوری است که علاوه بر این در جهت ایجاد و فعال تر شدن بخش های مختلف به مقوله تجاری سازی، مبادله و توسعه فناوری کمک کند.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN>&nbsp; </SPAN>وی در ادامه تصریح کرد: فن بازار منطقه ای خراسان در قالب نماینده انحصاری فن بازار ملی ایران و بعنوان مرجع اطلاعات فناوری منطقه خراسان( شامل استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)، توسط پارک علم و فناوری خراسان و تحت نظارت پارک فناوری پردیس تاسیس شده است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN>&nbsp; </SPAN>وی هدف از راه اندازی این فن بازار را رفع نیازهای اطلاعاتی در زمینه ی تجاری سازی و مبادله دانش فنی عنوان کرد و اذعان داشت: ایجاد بانک های اطلاعات فناوری در محیط وب، طراحی لوح فشرده محصولات دارای فناوری پیشرفته و برنامه ریزی برای برگزاری نشست های تبادل فناوری جزء برنامه های آتی فن بازار منطقه ای خراسان است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN>&nbsp; </SPAN>او افزود: در حال حاضر فن بازار منطقه ای خراسان به عنوان اولین و بزرگترین بانک اطلاعات فناوری در شمالشرق کشور، ایجاد و مدیریت بازار منطقه ای فناوری را ماموریت اصلی خود قرار داده است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN>&nbsp; </SPAN>میرزا بابایی خاطر نشان کرد: ارائه خدمات مشاوره ای در قالب معرفی خدمات و تسهیلات ، تقویت قابلیت های موسسات فناور برای توسعه، انتقال و به کارگیری فناوری های جدید و ایجاد شبکه ای از همکاران فن بازار در داخل و خارج کشور اهداف دیگر راه اندازی این فن بازار می باشد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN>&nbsp; </SPAN>وی در پایان گفت: بزودی سایت اینترنتی فن بازار منطقه ای خراسان به آدرس</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>www. Techmart.ir/kstp</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN>&nbsp; </SPAN>جهت کسب اطلاعات بیشتر راه اندازی خواهد شد.</SPAN></P></SPAN> text/html 2011-01-07T15:44:46+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی مؤسسات فناور برتر نمایشگاه هفته پژوهش مشهد http://ekstp.mihanblog.com/post/326 <DIV align=right> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 324pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=432> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 72pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=96> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گروه</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نام </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>موسسه</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مسئول</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 72pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top rowSpan=5 width=96> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>موسسات فناور</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مخترعین</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شرکت سیگماپرداز ارقام</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مهندس محمدرسول موحدیان نژاد</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شرکت پایا مکانیک آسیا</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مهندس محسن جفایی</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اختراعات تجاری سازی شده</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>علیرضا اردلان</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>کمسیون برگزاری مسابقات</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سحر سپهر</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سازمان بسیج دانشجویی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مجتبی تنها</SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> text/html 2011-01-07T15:43:17+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی پژوشگران برتر علوم پایه نمایشگاه هفته پژوهش مشهد http://ekstp.mihanblog.com/post/325 <DIV align=right> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 324pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=432> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 72pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=96> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گروه</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نام پژوهشگر</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>رتبه</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 72pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top rowSpan=5 width=96> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>علوم پایه</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر اسكندر رستگار پویانی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اول</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خانم دكتر مریم متین مقدم</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>دوم</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای مهندس محمدصادق امیری</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سوم</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر بهروز ملكی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>برگزیده و شایسته تقدیر</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر رضا طیبی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>برگزیده و شایسته تقدیر</SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> text/html 2011-01-07T15:41:20+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی پژوشگران برتر علوم كشاورزی و دامپزشكی نمایشگاه هفته پژوهش مشهد http://ekstp.mihanblog.com/post/324 <DIV align=right> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 324pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=432> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 72pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=96> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گروه</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نام پژوهشگر</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>رتبه</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 72pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top rowSpan=5 width=96> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>علوم كشاورزی و دامپزشكی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خانم مهندس الناز میلانی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اول</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر رسول كدخدایی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>دوم</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر محمدرضا نصیری</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سوم</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر جواد طباطبایی یزدی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>برگزیده و شایسته تقدیر</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر محمدرضا رمضانی مقدم</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>برگزیده و شایسته تقدیر</SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> text/html 2011-01-07T15:39:42+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی پژوشگران برتر فنی و مهندسی نمایشگاه هفته پژوهش مشهد http://ekstp.mihanblog.com/post/323 <DIV align=right> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 324pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=432> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 72pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=96> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گروه</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نام پژوهشگر</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>رتبه</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 72pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top rowSpan=5 width=96> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>فنی و مهندسی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر ابوالفضل باباخانی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اول</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر عباس افراسیابی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>دوم</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر مهدی یعقوبی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سوم</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر رحیم بهنام نیك</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>برگزیده و شایسته تقدیر</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=ltr>*</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8.5pt" dir=ltr>*</SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> text/html 2011-01-07T15:31:08+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی پژوشگران برتر علوم پزشکی و پیرا پزشکی نمایشگاه هفته پژوهش مشهد http://ekstp.mihanblog.com/post/322 <DIV align=right> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 324pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=432> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 72pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=96> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گروه</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نام پژوهشگر</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #000 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>رتبه</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 72pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #000 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top rowSpan=5 width=96> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>علوم پزشكی و پیراپزشكی</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر عبدالرضا وارسته اول</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اول</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر حسین حسین زاده</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>دوم</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر مجید غیور مبرهن</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سوم</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خانم دكتر نغمه احمدیان كیا</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>برگزیده و شایسته تقدیر</SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 25.7pt"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 153pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=204> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آقای دكتر هادی استادی مقدم</SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000 1pt solid; BORDER-LEFT: #000 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 99pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 25.7pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=132> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>برگزیده و شایسته تقدیر</SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> text/html 2011-01-07T15:11:32+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزاری سومین جشنواره ملی نوآوری همزمان با دهه فجر http://ekstp.mihanblog.com/post/318 <P align=justify>معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با بیان این‌كه همزمان با ایام الله دهه مبارك فجر سومین جشنواره ملی نوآوری برگزار خواهد شد گفت: این جشنواره در سه بخش داوری اختراعات، تجاری ‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها و داوری اختراعات تجاری شده برگزار می‌شود. دكتر نسرین سلطانخواه روز جمعه در گفتگو با ایرنا، از برگزاری سومین جشنواره ملی نوآوری و شكوفایی فجر انقلاب اسلامی ایران خبر داد و گفت:‌ سومین جشنواره ملی نوآوری و شكوفایی فجر انقلاب اسلامی همزمان با ایام‌الله دهه مباركه فجر از هجدهم تا بیست و یكم بهمن 1389 در سه بخش داوری اختراعات، تجاری ‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها و داوری اختراعات تجاری شده در محل مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود.وی گفت:ثبت نام برای حضور در جشنواره از تاریخ یكم تا بیستم دی ماه از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام در وبگاه بنیاد ملی نخبگان فراهم می‌باشد.سلطانخواه گفت: اختراعاتی كه سه مولفه داشتن پایه‌های علمی، عدم تكراری و وجود نوآوری و شرایط كاربردی شدن را داشته باشند از سوی بنیاد نخبگان مورد حمایت قرار می‌گیرد.رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین در پاسخ به این سوال كه رسانه‌های غربی مهاجرت نخبگان را به عنوان فرار مغزها القا می‌كنند، افزود: این یكی دیگر از جنگ‌های روانی دشمنان است كه همواره آن را برعلیه نظام جمهوری اسلامی ایران به كار گرفته‌اند.وی یادآور شد:جمهوری اسلامی ایران یك كشور با مرزهای باز است و محدودیتی برای مهاجرت نخبگان برای كسب علم و تحقیقات علمی به سایر كشورها وحود ندارد و مهاجرت نخبگان به فرا مرزهای كشور برای كسب علم و دستیابی به قله‌های دانش است و این موضوع در سایر كشورها نیز وجود دارد. به گفته وی، نخبگان علمی ایران پس از دانش اندوزی و كسب علم در فرای مرزها دوباره برای خدمت به كشور به وطن باز می‌گردند و زمینه بازگشت نخبگان فراهم است.با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان كشور دفتر استانی نخبگان چهارمحال وبختیاری راه اندازی شد.<BR></P> text/html 2011-01-07T09:17:49+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی پارک علم و فناوری خراسان عنوان مدیر فناوری برتر و تبدیل علم به ثروت را کسب کرد http://ekstp.mihanblog.com/post/346 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">رئیس پارک علم و فناوری خراسان در یازدهمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر کشور لقب مدیر فناوری برتر و در بخش تبدیل علم به ثروت این پارک عنوان پارک علم و فناوری برتر را کسب نمود.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان این جشنواره در سومین روز از برگزاری هفته پژوهش و فناوری در تهران برگزار شد که پارک علم و فناوری خراسان به لحاظ راندمان بالای تبدیل علم به ثروت و حمایت از موسسات فناور در این عرصه ها عناوین برتر کشور را به خود اختصاص داد.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان ذکر است برنامه های جدیدی در پارک علم و فناوری خراسان برای حمایت از بازار موسسات فناور نوپا در حال پیگیری است تا علاوه بر حفظ جایگاه فعلی نسبت به گسترش بازار آنان اقدام شود.&nbsp;</SPAN></P></SPAN> text/html 2011-01-06T17:22:18+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی اولین همایش مالت و فراورده های آن http://ekstp.mihanblog.com/post/348 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">"اولین همایش مالت و فراورده های آن" با عنایت به الطاف الهی و بهره گیری از متخصصین و داخلی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، شرکت نیرو مالت خراسان و پارک علم و فناوری خراسان&nbsp;در نظر دارد همایش یکروزه ای تحت عنوان اولین همایش مالت و فراورده های آن را در&nbsp;27&nbsp;مهر&nbsp;ماه سال 1390 (19 اکتبر 2011) برگزار نماید.</SPAN></P></SPAN> text/html 2011-01-05T09:19:46+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی مراسم اهداء احکام دو کانون هماهنگی دانش و صنعت در خراسان رضوی برگزار شد http://ekstp.mihanblog.com/post/347 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مراسم اهداء احکام دو کانون هماهنگی دانش و صنعت خراسان رضوی در زمینه های تخصصی نان و کشاورزی زیستی با حضور مدیر کل دفتر تجاری سازی و همکاری های دانشگاه و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مشهد برگزار شد.</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، مدیر کل دفتر تجاری سازی و همکاری های دانشگاه و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مراسم بیان داشت: اعتبارات ویژه ای برای حمایت از پارک های علم و فناوری و موسسات دانش بنیان در نظر گرفته شده است.</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مهندس محمد جواد قاسمی ادامه داد: از این اعتبارات مبلغ 300 میلیون تومان به مراکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان، 500 میلیون تومان به مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 100 میلیون تومان به مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص دارد.</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی افزود: در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعداد 9 ستاد توسعه فناوری های پیشرفته تشکیل شده است که شامل انرژی های نو، نانو، هوا-فضا، سلولهای بنیادی، زیست فناوری، اطلاعات و ارتباطات، ژنتیک از جمله آنها می باشند.</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی از تشکیل 60 کانون هماهنگی دانش و صنعت در کشور خبر داد و خاطر نشان کرد: بر اساس یك مدل جدید مبتنی بر یك كالا یا خدمت خاص، تشكل‌هایی با عنوان كانون‌های هماهنگی دانش و صنعت در عرصه اقتصاد و علم و فناوری كشور پای به عرصه ظهور گذاشتند تا با همیاری تمامی دست‌اندركاران دانش، تولید، بازرگانی و خدمات مربوط به یك كالا یا خدمت خاص، افق‌های جدیدی را فراروی دانشگران و صنعتگران بگشاید. </SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">قاسمی گفت: مبلغ 350 میلیون تومان برای حمایت از دو طرح فناورانه گیت های امنیتی فرودگاهی و دستگاه تقلیل فشار به دو موسسه فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان اختصاص داده شده است.</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در پایان این مراسم حکم کانون هماهنگی دانش و صنعت نان استان به دکتر توکلی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و&nbsp; کانون هماهنگی دانش و صنعت کشاورزی زیستی استان به دکتر علیرضا عاشوری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد توسط رئیس پارک علم و فناوری خراسان و مدیر کل دفتر تجاری سازی و همکاری های دانشگاه و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اهداء گردید.</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان ذکر است در بازدید دو روزه، ایشان از پارک علم و فناوری خراسان و مراکز رشد وابسته به آن&nbsp; شامل مرکز رشد جامع، </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ict</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">، خیام -&nbsp; نیشابور، دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز رشد در حال تاسیس کشاورزی منابع طبیعی و صنایع غذایی جهاد کشاورزی استان دیدار نمودند و با دستاوردهای این مراکز آشنا شدند.</SPAN></P></SPAN> text/html 2011-01-04T15:56:43+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی گروه فناوران انرژی پارک علم و فناوری خراسان تشکیل شد http://ekstp.mihanblog.com/post/329 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>با هدف هم افزایی در حوزه فناوری های &nbsp;نفت و گاز و پتروشیمی کشور؛</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گروه فناوران انرژی پارک علم و فناوری خراسان تشکیل شد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری خراسان گفت: گروه فناوران انرژی پارک علم و فناوری خراسان به منظور افزایش توانمندی های کشور در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی با توجه به تحریم ها و بسترسازی به منظور خودکفایی در این صنعت در این پارک تشکیل شد. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گزارش روابط عمومی این پارک مهندس حمیدرضا صالح مقدم با اعلام این خبر تصریح کرد: گروه فناوران انرژی &nbsp;که در آینده در قالب حقوقی کنسرسیوم فعالیت خواهد کرد، متشکل از شرکت های فناور فعال&nbsp; در زمینه های مختلف صنعت پتروشیمی&nbsp; است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی افزود: این شرکت ها دارای توان تخصصی لازم برای پاسخگویی به نیازهای داخلی &nbsp;این صنعت&nbsp; با توجه به تحریم های اعمال شده علیه &nbsp;کشور هستند که می تواند گام بلندی برای خودکفایی در این زمینه باشد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی در پاسخ به این سوال که فعالیت های این گروه در چه مرحله ای است، تصریح کرد: هئیت مدیره این گروه که &nbsp;از بین شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری خراسان تشکیل شده است اکنون در مرحله تدوین &nbsp;آئین نامه های اجرایی قرار دارد و &nbsp;تا کنون تعامل سازنده ای میان شرکت های حاضر در این گروه برقرار شده است. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>صالح مقدم همچنین به برقراری تعامل بین این گروه و پارک علم و فناوری بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: در آینده نزدیک تحت عنوانی حقوقی یک نماینده از گروه فناوران انرژی پارک علم و فناوری خراسان با هدف&nbsp; شناخت نیازهای صنایع نفت و گاز و انتقال آنها به اعضای گروه در پارک علم و فناوری بوشهر مستقر خواهد شد تا تعاملی سازنده در این زمینه حاصل شود. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی افزود: به منظور گسترش این تعاملات مقرر گردید نمایندگانی از پارک علم و فناوری خراسان از پارک علم و فناوری استان بوشهر بازدید به عمل آورند.</SPAN></P></SPAN> text/html 2010-12-25T17:13:35+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی دعوتنامه نمایشگاه هفته پژوهش تهران http://ekstp.mihanblog.com/post/221 <FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 10px" dir=rtl align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma>مدیریت محترم ، کارفرمای ارجمند و پژوهشگر گرامی ،<BR>با اهدای سلام و تحیات <BR>احتراماً ، بدینوسیله از جنابعالی جهت حضور در نمایشگاه هفته پژوهش و بازدید و آشنایی با دستاوردهای پژوهشی و فناوری در پارک علم و فناوری خراسان رضوی دعوت بعمل می آید. <BR>مقدم شما را در بخش اختصاصی امور مؤسسات و شرکت های همکار پارک در&nbsp;مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران&nbsp;گرامی می داریم. <BR><BR>زمان نمایشگاه و ساعات بازدید :&nbsp;<BR></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma>چهارم دیماه 1389&nbsp;لغایت نهم دیماه 1389</FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 10px" dir=rtl align=justify>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 10px" dir=rtl align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma>افتتاحیه : روز شنبه چهارم دیماه 1389</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 10px" dir=rtl align=justify></FONT>&nbsp;</P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 10px" dir=rtl align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma>اختتامیه : روز پنجشنبه نهم دیماه 1389</FONT><BR><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" color=#000000 face=Tahoma><BR>مكان : مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران ، مجموعه غرفه های پارک علم و فناوری خراسان رضوی </FONT></P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2010-12-25T16:15:52+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی هفته پژوهش http://ekstp.mihanblog.com/post/313 <P align=justify>- با پژوهش تصمیم بگیرید <BR>- تحقیق زمینه ساز جهش نسل انقلاب در میدان رقابت های علمی و پژوهشی است.<BR>- كار مضاعف در سایه پژوهش و نوآوری ثمربخش خواهد بود.<BR>- تحقیق بال پرواز به سوی استقلال علمی است.<BR>- آن كس كه پژوهش را استمرار نمی بخشد از درك دانش بی نصیب است.<BR>- بدون پژوهش و فناوری تصمیم گیری نكنیم.<BR>- برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست.<BR>- پژوهش پایه خدمت به مردم .<BR>- تحقیق كردن یك مجاهده مستمر علمی است.<BR>- تحقیق و پژوهش كلید رشد ملت هاست.<BR>- سنگ بنای توسعه علمی، پژوهش و تحقیق است.<BR>- پژوهش چراغ هدایت جامعه به سوی توسعه پایدار است.<BR>- پژوهش را باور كنیم و بدون تحقیق تصمیم گیری نكنیم.<BR>- پژوهش سرآغاز توسعه و توسعه شرط بقاست.<BR>- توجه به پژوهش نیاز اولیه پایه گذاری اقتصادی مبتنی بر دانایی است.<BR>- نوآوری، پژوهش، فناوری كلید واژه های موفقیت در مسیر توسعه.<BR>- هفته پژوهش و فناوری گرامی باد.<BR>- پژوهش و فناوری نقطه اتصال جمهوری اسلامی به علوم پیشرفته و شكوفایی در میدان رقابت های جهانی است.<BR>- پژوهش و فناوری ضامن تداوم سربلندی ایران اسلامی در عرصه هاهی مختلف علمی است.<BR>- همت مضاعف كار مضاعف سرلوحه كار همه پژوهشگران و محققان استان<BR><BR></P> text/html 2010-12-23T10:38:01+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی خبرگزاری هفته پژوهش http://ekstp.mihanblog.com/post/283 <FONT color=#000099><STRONG><A title="research week" href="http://ekstp.mihanblog.com/" target=""> <P align=center><FONT color=#000099><STRONG>پورتال هفته پژوهش کشور </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#000099><STRONG>سایت نمایشگاه پژوهش کشور</STRONG></FONT></P></A></STRONG></FONT> text/html 2010-12-23T08:06:16+01:00 ekstp.mihanblog.com پارک علم و فناوری خراسان رضوی نمایشگاه پژوهش تهران http://ekstp.mihanblog.com/post/220 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="نمایشگاه دستاورد های پژوهشی و فناوری 1389 کشور - تهران" align=baseline src="http://research-week.ir/sites/default/files/HAFTE%20PAJOHESH-02.JPG"></P>